سوم مهر

کمک آموزشی دبستان

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ سوم مهر خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

۱-موزه ي سعد آباد در چه منطقه اي از تهران واقع شده است؟

ج)در شمال تهران و در پاي کوه هاي شمیران

۲- دیدن موزه چه فایده اي دارد؟

ج) در آن جا می توانیم چیزهاي زیادي درباره ي کشور ایران و یا گذشته ي آن یاد بگیریم.

۳- در موزه چه چیزي نگهداري می شود؟

ج) اشیاء با ارزش قدیمی

۴-خانواده ي سلطنتی ثروت خود را چگونه به دست آورده بودند؟

ج) خانواده سلطنتی ثروت خود را با زور به دست آورده بودند.

۵- امام خمینی در ملاقات با مردم محروم چه فرمودند ؟

ج) فرمودند : یک موي شما برهمه ي کاخ نشینان ترجیح دارد .

۶- در باغ سعد آباد چند کاخ وجود دارد ؟

ج)هجده کاخ

[ سه شنبه بیست و ششم دی 1391 ] [ 20:35 ] [ سیدعلی حسینی ]

[ ]